МФЦ Киришский район
МФЦ г. Кириши, ул. Строителей, д. 2
060
Отделение ГБУ Ленинградской области МФЦ по Киришскому району в г. Кириши
МФЦ России
МФЦ Киришский район
МФЦ г. Кириши, ул. Комсомольская, д. 2
046
Отделение (для бизнеса) ГБУ Ленинградской области МФЦ по Киришскому району в г. Кириши
МФЦ России